Onze missie

‘Uw informatiebeveiliging én compliance is onze zorg’

Wij maken onze klanten succesvol door te zorgen dat zij cyber secure én compliant zijn.

Onze visie

Hoe maken wij onze klanten cyber secure? We stellen drie kernvragen;

  • In hoeverre bent u hack proof?
  • In hoeverre voldoet u aan (verplichte) normeringen?
  • In hoeverre voldoet u aan privacy wet- en regelgeving?

Wij zien dat informatiebeveiliging het succes van een organisatie sterk positief kan beïnvloeden. Niet alleen helpt het om continuïteit te borgen en reputatieschade te voorkomen, het kan juist ook helpen om extra kansen te creëren. Denk aan het veilig toepassen van nieuwe innovatieve technologieën, het onderscheiden in de markt door het voldoen aan normkaders en wet- en regelgeving en het verhogen van de volwassenheid van de eigen organisatie in de weg hier naar toe.

Vanuit een integrale, risico gebaseerde aanpak helpen wij u om de juiste balans te vinden in het continu blijven verbeteren van de informatie beveiliging en het behalen van de bedrijfsdoelstellingen. Dit begint met een goed gesprek.

 

Ons team

Om u volledig te kunnen ontzorgen werken we vanuit een interdisciplinair team waarin alle benodigde kennis en skills aanwezig zijn.

Onze consultants zijn specialist op het gebied van technische beveiligings- en security maatregelen en hebben ervaring opgedaan bij verschillende branches, variërend van zorg- en overheidsinstellingen tot high tech bedrijven en geheime diensten in binnen en buitenland. Anderen zijn specialist op het gebied van compliancy en normeringen met betrekking tot informatiebeveiliging. Onze consultants hebben ervaring als externe auditors en hebben in verschillende rollen klanten ondersteund om compliant te worden aan bv de ISO 27001, de NEN 7510, BIR, BIG, BIO, MedMij. Ook hebben sommigen zitting in besturen rondom de doorontwikkeling van deze (branche specifieke) normeringen.

Verder zijn meerdere van onze consultants specialist op het gebied van privacy, wet- en regelgeving. Zij helpen organisaties om te voldoen aan alle wet- en regelgeving vanuit de AVG en aanpalende wet en regelgeving. Ook hebben ze uitgebreide praktische ervaring in het opstellen en toepassen van o.a. privacybeleid, en bijhorende (technische) maatregelen.

Al deze kennis en ervaring komt samen in onze integrale aanpak.

Onze consultants zijn ook op basis van detachering in te huren om cyber secure en compliant te worden en/of te blijven.

Onze kernwaarden

Berichten over cybercrime, ransomware, malware, diefstal van kennis en data, privacy claims, datalekken zijn aan de orde van de dag. Deze cybercrime en het niet voldoen aan wet- en regelgeving kan leiden tot boetes, kosten en reputatieschade. Onze consultants werken vanuit een intrinsieke motivatie om de cyberwereld veiliger te maken. Hierbij hebben we als team een aantal kernwaarden benoemd. Wellicht is vertrouwen de belangrijkste kernwaarde. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt met respect en integriteit is de basis van het verdienen van dit vertrouwen. Verder zijn we gedreven om onze missie uit te voeren. Met een proactieve houding en empathie richting onze klanten en elkaar. Innovatie is een derde kernwaarde. Dit uit zich in onze integrale aanpak, die we blijven verbeteren. En ook in het toepassen van (combinaties van) nieuwe innovatieve technieken om deze integrale aanpak te verbeteren. Een laatste kernwaarde is sociale verantwoordelijkheid. Onze kennis is schaars in de markt, maar de behoefte aan beveiliging is groot. Daarom delen we onze kennis, bijvoorbeeld tijdens expertmeetings (soms met onze partners) spreken onze consultants op evenementen bij brancheorganisaties, beveiligingsinstituten, hoge scholen en universiteiten en organiseren we ronde tafelsessies met onze (toekomstige) klanten.

“Wij maken onze klanten succesvol door te zorgen dat zij cyber secure en compliant zijn”