Onze Missie

Wij maken onze klanten succesvol door te zorgen dat zij cyber secure zijn.

Onze Visie

Hoe maken wij onze klanten cyber secure? Door het stellen van drie vragen;

  • Bent u hack proof?
  • In hoeverre bent u compliant aan normeringen?
  • Voldoet u aan (privacy)wet- en regelgeving?

Ons Team

Om u volledig te kunnen ontzorgen werken we vanuit een interdisciplinair team waarin alle benodigde kennis en skills aanwezig zijn. Onze consultants hebben verschillende disciplines als focusgebied.

Sommigen zijn specialist op het gebied van technische beveiligings- en securitymaatregelen en hebben ervaring opgedaan bij verschillende soorten klanten, varierend van zorg- en overheidsinstellingen tot high tech bedrijven en geheime diensten in binnen en buitenland. Anderen zijn specialist op het gebied van compliancy en normeringen met betrekking tot informatiebeveiliging. Consultants uit ons team hebben ervaring als externe auditors en hebben in verschillende rollen klanten ondersteund om compliant te worden aan bv de ISO27001, de NEN7510, BIR, BIG, DIGID en de BIHO. Ook hebben zij zitting in besturen rondom de doorontwikkeling van deze (branche specifieke) normeringen.

Ook hebben we consultants die specialist zijn op het gebied van privacy, wet- en regelgeving. Zij helpen organisaties om te voldoen aan alle wet- en regelgeving vanuit de AVG en hebben uitgebreide praktische ervaring in het opstellen en toepassen van o.a. privacybeleid, en bijhorende (technische) maatregelen.

Al deze kennis en ervaring komt samen in onze integrale aanpak.

Onze consultants zijn ook op basis van detachering in te huren om cyber secure en compliant te worden en/of te blijven.

Onze kernwaarden

Berichten over cybercrime, ransomware, malware, diefstal van kennis en data, privacy claims, datalekken zijn aan de orde van de dag. Deze cybercrime en het niet voldoen aan wet- en regelgeving kan leiden tot boetes, kosten en reputatieschade. Onze consultants werken vanuit een intrinsieke motivatie om de cyberwereld veiliger te maken. Hierbij hebben we als team een aantal kernwaarden benoemd. Wellicht is vertrouwen de belangrijkste kernwaarde. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt met respect en integriteit is de basis van het verdienen van dit vertrouwen. Verder zijn we gedreven om onze missie uit te voeren. Met een proactieve houding en empathie richting onze klanten en elkaar. Innovatie is een derde kernwaarde. Dit uit zich in onze integrale aanpak, die we blijven verbeteren. En ook in het toepassen van (combinaties van) nieuwe innovatieve technieken om deze integrale aanpak te verbeteren. Een laatste kernwaarde is sociale verantwoordelijkheid. Onze kennis is schaars in de markt, maar de behoefte aan beveiliging is groot. Daarom delen we onze kennis, bijvoorbeeld tijdens expertmeetings (soms met onze partners) spreken onze consultants op evenementen bij brancheorganisaties, beveiligingsinstituten, hoge scholen en universiteiten en organiseren we ronde tafelsessies met onze (toekomstige) klanten.

“Wij maken onze klanten succesvol door te zorgen dat zij cyber secure zijn”