Grip op security en informatie beveiliging

Er zijn veel dreigingen die de continuïteit van uw organisatie negatief kunnen beïnvloeden. Dagelijks zijn er berichten over Ransomware, afpersing, diefstal van intellectueel eigendom, data en financiële middelen en andere vormen van cybercrime. Klanten, partners en prospects vragen steeds vaker om degelijke beveiligingsmaatregelen. Daarnaast is ook imagoschade een reëel risico geworden. Daarom wilt u uw systemen en informatie beter beveiligen, maar hoe? Waar te beginnen, zonder uw organisatie te veel te belasten? Hoe krijgt u controle over uw informatiebeveiliging? Het in kaart brengen van risico’s, middelen en processen is niet altijd even eenvoudig. Informatiebeveiliging lijkt een soort labyrint waarin het mogelijk is dat u bij elke stap verder verdwaalt.

Neem vrijblijvend contact op

In 6 stappen naar ‘In control’ en grip op security (en privacy)

De gehanteerde aanpak is verdeeld over 6 stappen en gaat uit van een effectieve integrale aanpak. Door het inrichten van een systeem en het uitvoeren van een set van minimale activiteiten kan aantoonbaar gemaakt worden dat voldoende aandacht wordt besteed aan informatiebeveiliging. Het uitgangspunt is de aanpak vanuit de ISO 27001 (norm voor informatie beveiliging) en de bijhorende controls, maar dan zijn alle meer ‘theoretische componenten’ er uit gehaald. Wat over blijft is een effectieve pragmatische aanpak waarbij u zelf bepaalt welke risico’s u aanvaardbaar vindt. En geen complexe audits, theoretische beleidsdocumenten en andere verplichtingen.

Meer over onze werkwijze

Werkwijze van NEN 7510 certificering in 6 stappen
Binnen 5 minuten gratis weten wat uw risicoprofiel is?
Baseline Informatiebeveiliging Overheid implementeren binnen uw organisatie.

Grip op security en ‘In control’ blijven

Daarnaast helpen we met het inrichten van security incident management, zodat alle incidenten op de juiste manier door de juiste personen worden afgehandeld. Eventuele verbeterpunten worden vastgelegd en geborgd. Verder wordt een jaarlijkse workflow ingericht wie welke verantwoordelijkheden heeft rondom security (governance) en wie welke taken moet uitvoeren. Hierdoor is het helder en duidelijk hoe grip te hóuden.

Toegevoegde waarde van grip op security en ‘In control’ zijn

Waarom zou u moeite moeten doen om deze stappen te zetten? Allereerst wilt u natuurlijk binnen uw organisatie weten welke risico’s u loopt en welke dreigingen daar verantwoordelijk voor zijn. En u wilt onnodige reputatieschade voorkomen. Verder worden de beveiligingsmaatregelen indien nodig beter ingericht, wat het risico op bijvoorbeeld gijzeling van software sterk verkleint. Bovendien is het ook belangrijk om aan uw partners en klanten te kunnen aantonen dat informatiebeveiliging en privacy goed belegd zijn binnen uw organisatie. Steeds vaker wordt dit als randvoorwaarde gesteld door uw klanten en relaties. Hiermee zorgt u voor grip op informatie beveiliging én een betere continuïteit van de bedrijfsvoering.

Stel uw vraag vrijblijvend
Het implementeren van ISO 27701 binnen uw organisatie.

ISO 27001 is de internationale norm voor informatiebeveiliging. De toekenning van het certificaat toont aan dat u aan alle beveiligingsvereisten hebt voldaan en dat uw bedrijfsprocessen naar behoren zijn ingericht.

Alle activiteiten vanuit onze aanpak om grip te krijgen op security en informatie beveiliging zijn bouwstenen uit het ISO 27001 framework. Mocht het in de toekomst een doel worden om compliant te worden hieraan kunnen al deze bouwstenen hergebruikt worden hiervoor.
Denk hierbij o.a. aan de risicoanalyses en de technische maatregelen uit de Annex A, acties op het gebied van security bewustzijn, security incident management en het inrichten van een jaarlijkse verbetercyclus (PDCA).

De aanpak is ontwikkeld voor alle bedrijven die hun informatiebeveiliging op structurele wijze willen borgen en de cyber dreigingen bedrijfsrisico’s beheersbaar willen maken. Daarnaast zien we steeds vaker dat klanten en relaties grip op security als randvoorwaarde voor levering stellen.

Onder de bedrijven die grip op security willen verbeteren en ‘In control’ willen zijn bevinden zich organisaties die data verwerken die onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming valt, zoals datacenters, ontwikkelaars van web- / software, dienstverleners en verzekeringsmaatschappijen. Maar ook financiële instanties, energiemaatschappijen, installateurs, accountancy, bouworganisaties etc. etc. Eigenlijk alle organisatie met een bepaalde mate van automatisering en contact met het internet en Internet of Things die uitdagingen hebben op het gebied van IoT, ICT security maatregelen, monitoring van applicaties en netwerken, security awareness en business continuity management (BCM).

Hier onder een aantal opdrachtgevers van Isatis Cyber Security:

Heeft u een vraag of wilt u aanvullende informatie over uw proces tot grip op informatie beveiliging?

Neem contact op via het onderstaande formulier en we komen er binnen 24 uur op terug