Cyber Security

Cyber Security Scan

Een Cyber Security Scan is een risico gebaseerd onderzoek, op het gebied van informatiebeveiliging, van uw organisatie. Tijdens een vooraf vastgestelde time-box van een aantal dagen bepaalt een consultant van Isatis Cyber Security samen met u wat de risico’s zijn die uw organisatie loopt op het gebied van informatiebeveiliging en cyber security.

Op basis van de enterprise architectuur wordt bepaald welke processen en bedrijfsmiddelen belangrijk zijn, welke dreigingen relevant zijn en welke (technische) maatregelen belangrijk zijn om de risico’s naar een aanvaardbaar niveau te krijgen. Ook wordt gekeken in hoeverre de bestaande cyber security maatregelen voldoende geïmplementeerd zijn en welke rest risico’s er nog over zijn. Dit geeft een duidelijke beeld van de dreigingen en risico’s van de huidige situatie (0-meeting of ook wel baseline niveau genoemd).

Naast de beschrijving van de baseline krijgt u ook een vrijblijvend advies met te nemen stappen; een security roadmap. Op basis hiervan kunt u zelf de stappen ondernemen om de eventueel aangetroffen risico’s te mitigeren. Uiteraard kan Isatis Cyber Security u daarbij helpen door het leveren van consultants of door het aan te pakken als project.

Hier onder een aantal opdrachtgevers van Isatis Cyber Security:

Cloud Security

Migreren naar een cloud dienstverlener (bijv. Microsoft, Google, Amazon) is niet altijd eenvoudig. Werken mijn applicaties nog wel? Wat gebeurt er met mijn data? Waar staat mijn data? Is het mogelijk weer terug te migreren naar een on premise oplossing? En als al deze vragen beantwoord zijn komt de vraag: “Hoe is de security geborgd in de cloud?” Alle oplossingen om uw omgeving te beveiligen zijn aanwezig in de cloud, maar hoe moeten deze worden ingezet? Hoe beveilig en monitor ik mijn omgeving? Hoe detecteer ik aanvallen? Welke maatregelen moet ik nemen?

Isatis Cyber Security biedt dienstverlening aan rondom security en privacy bij de inzet van Cloud als modern platform. Onze security cloud architecten en privacy consultants helpen u met het opzetten van een cloud security plan en zijn specialisten op het gebied van Microsoft Azure (Sentinel).

Vervolgens helpen we u, indien gewenst, om de migratie en implementatie van uw systemen naar de Cloud, ten aanzien van informatiebeveiling, succesvol te laten verlopen. We kunnen dit doen door het leveren van consultants of we kunnen een dergelijk traject als project oppakken en uw organisatie volledig ontzorgen, maar altijd in goed overleg.

Weten hoe u de cyber security van uw organisatie op orde krijgt? Vraag een scan aan

Security monitoring

Isatis Cyber Security biedt Security Monitoring zodat u inzicht krijgt in uw netwerkverkeer en problemen in vroeg stadium gedetecteerd kunnen worden en erger wordt voorkomen. Door het inrichten van security monitoring worden de volgende zaken voor uw organisatie geregeld:

 • U krijgt inzicht in welk verkeer er over uw netwerk loopt
 • Afwijkend of niet toegestaan netwerkverkeer wordt direct gedetecteerd
 • Een hack wordt in een vroegtijdig stadium ontdekt of zelfs voorkomen
 • Er kan na een mogelijke hack forensisch onderzoek worden gedaan
 • Verkeer naar criminele servers op het internet wordt gedetecteerd (C&C servers)
 • Malware wordt gedetecteerd
 • U bent in controle en hiermee voldoet uw organisatie aan onderdelen van de wet en regelgeving (AVG)

Vulnerability Scanning

Met de vulnerability scanning dienst krijgt u wekelijks inzicht in de kwetsbaarheden van systemen en applicaties in uw netwerk. Door deze kwetsbaarheden te mitigeren krijgen kwaadwillenden geen kans deze uit te buiten. De kwetsbaarheden worden na iedere scan in een overzichtelijk document gerapporteerd waarbij per kwetsbaarheid het risico (kans x impact) wordt bepaald zodat meteen duidelijk is waar de prioriteiten liggen en welke kwetsbaarheden als eerste gemitigeerd dienen te worden.

Door het inrichten van Vulnerability Scanning worden de volgende zaken voor uw organisatie geregeld:

 • U krijgt inzicht in de kwetsbaarheden in uw systemen
 • U voorkomt een inbraak in uw systemen
 • Op basis van de gerapporteerde risico’s kunt u de juiste beslissingen nemen
 • Uw organisatie voldoet aan wet en regelgeving (AVG)

Weten waar uw bedrijf staat op het gebied van Cyber Security?

Om te bepalen waar uw organisatie staat op het gebied van compliance en cyber security kunnen we een compliance scan uitvoeren. Hieruit volgen ook welke activiteiten er ondernomen zouden moeten worden om te voldoen aan een norm, certificering of wetgeving. Laat uw gegevens achter en we nemen binnen 24 uur contact met u op.