Compliance Scan

Na het uitvoeren van een Compliance Scan kan Isatis Cyber Security bepalen wat de status is van uw organisatie ten opzichte van een bepaalde norm, certificering of wetgeving. (ISO27001, NEN7510, ISO27701, MedMij etc)

In een vooraf bepaalde time-box van een beperkt aantal mandagen bepaalt een consultant tijdens een compliance scan op locatie welke activiteiten er ondernomen zouden moeten worden om te voldoen aan een norm, certificering of wetgeving.

Na de scan ontvangt u een concreet plan van aanpak waarmee u meteen stappen kunt zetten om uiteindelijk te voldoen aan een norm, certificering of wetgeving. De in het rapport opgenomen radargrafiek geeft in een oogopslag een goed beeld waar uw organisatie wel of niet voldoet aan de norm. Isatis Cyber Security kan u natuurlijk ondersteunen en er voor zorgen dat, na uitvoering van een compliance traject, uw organisatie voldoet aan de normen en wetgeving of een certificering met succes doorloopt.